Yurtdışında Üniversite Eğitiminin İş Hayatına Etkileri

Üniversite veya yüksek öğrenimine yurtdışında devam etmenin, bireysel kazanımlar dışında özellikle iş hayatında kişilere önemli avantajlar sağladığı bir gerçek.

Yurtdışı öğrenim deneyimi; gidilen ülkenin ya da eğitim programının diline hakim olmanın yanı sıra, çok kültürlü üniversite ortamı, akademik gelişimle beraber öğencilerin kişisel gelişimini de birçok yönden destekliyor.

Farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurma ve geliştirme, farklı politik ve ekonomik yapıları, sosyal ve kültürel normları deneyimleyerek öğrenme fırsatı, kişilerin bakış açılarının geliştirilmesine önemli ölçüde katkı sağlıyor.

Kazanılan beceriler, daha sonraki dönemlerde özellikle global şirketlerde kuruma uyum açısından kişileri önceliklendirdiği gibi, kişilerin de kuruma adapte olabilmelerini kolaylaştırıcı bir deneyime dönüşüyor.

Çalışanın iş hayatının ilk dönemi için böyle bir planı sözkonusu olmasa dahi ileride herhangi bir dönemde yurtdışında oluşabilecek farklı fırsatlar için şirketlerin bu deneyime sahip kişileri tercih etmesi kaçınılmaz. Yurtdışı öğrenim deneyimi bu gibi fırsatlara ulaşabilmeyi de doğal olarak destekliyor.

Elbette gidilen ülke, üniversite ve bölümün prestiji bu noktada önemli. Sadece yurtdışında okumuş olmak üzere yapılan seçimlerin geri dönüşü her durumda öngörüldüğü kadar yüksek olmayabilir. Senelerini yurtdışında geçirip gidilen ülkenin diline hakim olmadan geri dönen birçok kişiye de rastlıyoruz. Orada geçirilen zamanın kalitesi ve kişinin kendi gelişimini nasıl bir ortamda ve hangi yollarla desteklediği de aynı şekilde önem taşıyor.

Kariyer planını mümkün olduğunca erken ve bilinçli bir biçimde yapılandıranların daha etkin sonuçları hızlıca aldığını söyleyebiliriz.

Özellikle lisans sonrası yurtdışı eğitim olanaklarının erken bir hazırlıkla değerlendirilmesini iş dünyasına hazırlık açısından da önemle tavsiye ediyoruz.

Dilek Yılmaz
KRM Assessment Solutions İnsan Kaynakları Danışmanlık Ltd. Şti.
Genel Müdürü

Para Dergisi-Temmuz 2015